Обозреватель Криворожский Новости Общество Скасування заповіту, дарування після смерті та генеральна довіреність. Руйнуємо стереотипи

Скасування заповіту, дарування після смерті та генеральна довіреність. Руйнуємо стереотипи

08-12-2016 09:59 1260 0 Общество

Найбільш розповсюджені питання, щодо яких існує хибне розуміння.

- «Дарування після смерті».

Чинним законодавством такого виду відчуження майна не передбачено. Якщо особа (власник) бажає, щоб майно перейшло у власність до іншої особи (набувача) після її смерті, то вона може вибрати на свій розсуд залежно від наслідків певний вид правочину. Враховуючи логіку зазначеного бажання оформлення майна після смерті власника, можливо віднести такі способи переоформлення майна. Перший – це заповіт, який за своїм змістом у зв’язку з розпорядженням на випадок смерті відчужувача, може бути застосований у порядку спадкування лише після смерті померлого і право власності на майно, зазначене у заповіті, також буде оформлено лише після смерті спадкодавця. До другого способу можливо віднести – спадковий договір, який передбачає перехід права власності на майно, що є предметом цього договору від відчужувача до набувача також лише після смерті відчужувача. Ще одним способом відчуження можливо назвати договір довічного утримання, за яким право власності на майно виникає у набувача за життя відчужувача, але на нього за життя відчужувача накладається заборона відчуження, яка знімається після його смерті.

- «Генеральна довіреність» або довіреність на «все про все».

Логічно, що при складанні такої довіреності довіритель має намір у повному обсязі надати повноваження представнику щодо усіх можливих питань, які можуть його стосуватися. Але при вчиненні такої довіреності довіритель має заздалегідь визначити, щодо яких питань від його імені має діяти представник по довіреності. У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити представнику, вказані дії мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. Довіреність вчиняється лише особою, яка її видає, присутність осіб, на яких посвідчується довіреність необов’язкова, в тому числі і їх підписи. Крім цього, хотілося б додати, ще про один момент, на який розраховують при складанні довіреності на довготривалий строк.Довіреність припиняє свою дію у разі смерті особи, яка видала цю довіреність. Будь-які подальші дії/повноваження, здійснені за дові-реністю від померлої особи є нікчемними.

- Чи можливо подарувати майно без відома обдаровуваного та/або без його присутності?

- Договір дарування є двостороннім правочином, у якому повинна бути досягнута згода обох сторін, тому присутність, у тому числі обізнаність обдаровуваного щодо дарування майна повинна бути. У разі неможливості присутності як дарувальника, так і обдаровуваного, можливо укласти вказаний договір дарування представником за довіреністю.

- Чи достатньо для скасування заповіту його забрати у особи, на користь якої він складений, у тому числі знищити?

- Усі заповіти, які посвідчуються у нотаріальному порядку, підлягають реєстрації у Спадковому реєстрі (електронний реєстр, в який вносять відомості щодо заповітів, спадкових договорів та спадщини). Тому у разі знищення заповіту у паперовому вигляді, відомості щодо його чинності будуть зазначені у вказаному реєстрі. Так при намірі скасувати заповіт, необхідно звернутися до нотаріуса, який в свою чергу на підставі заяви про скасування заповіту або складеного нового заповіту, внесе відомості щодо скасування заповіту у зазначеному Спадковому реєстрі.

Приватний нотаріус СНІЖКО Дмитро Віталійович

Адреса: 50000, м. Кривий Ріг, пр-т Поштовий, 1 (пр-т Карла Маркса)

Тел.: (056) 462-97-77, ‎(056) 462-90-90, моб. ‎(096) 671-64-44

Читайте также
Комментарии

ОтменитьДобавить комментарий

Топ видео
все видео