Обозреватель Криворожский Новости Блоги Юридический блог Як розірвати шлюб? Умови, порядок та наслідки (Відео)

Як розірвати шлюб? Умови, порядок та наслідки (Відео)

30-03-2017 21:24 1331 0 Юридический блог

Розірвання шлюбу – це результат вольових дій подружжя або одного з них, спрямоване на припинення подружніх відносин у випадках, передбачених законом, і здійснюється в судовому або адміністративному порядку. Той чи інший порядок розірвання шлюбу передбачений у СК України залежно від певних обставин і не може бути визначений бажанням сторін.

Почнемо з того, що шлюб припиняється за спільною заявою подружжя або за заявою одного з них. Також існує розмежування по органу, який приймає рішення про розірвання шлюб (судовий орган; відділ РАЦС).

1. Розірвання шлюбу в органах РАЦС

Подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу. Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору. Слід відмітити, що це добровільний порядок, який потре6ує згоди подружжя та відсутності спільних дітей.

Також, шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою лише одного із подружжя, якщо другий із подружжя:

1) визнаний безвісно відсутнім;

2) визнаний недієздатним. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи недієздатною встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. Відповідний статус особа набуває виключно на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Розірвання шлюбу, здійснене органами державної реєстрації актів цивільного стану, засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

2. Розірвання шлюбу за рішенням суду

У разі відсутності взаємної згоди подружжя на розірвання шлюбу та (або) за наявності спільної дитини (дітей), один з подружжя має право подати позов про розірвання шлюбу до суду.

Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.

Можливо пред'явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.

У ході судового розгляду справи суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства, з'ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя. Строк на примирення не може перевищувати шести місяців.

Оскільки розгляд справи провадиться в межах заявлених вимог і на підставі поданих доказів, суди повинні вимагати від осіб, що подали заяву, повного викладення обставин, якими обґрунтовуються дані вимоги, й посилання на засоби їх доказування.

Наприклад, у заяві про розірвання шлюбу має бути зазначено дату й місце реєстрації шлюбу, мотиви його розірвання, чи є від шлюбу неповнолітні діти, при кому з батьків вони перебувають, пропозиції щодо участі подружжя в утриманні та вихованні дітей після розірвання шлюбу, чи заявляються інші вимоги, які може бути вирішено одночасно з позовом про розірвання шлюбу.

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.

Для подачі позову до суду необхідні наступні копії документів:

1. Паспорт заявника;

2. Ід. код;

3. Свідоцтво про шлюб;

4. Свідоцтво про народження дитини (дітей), за їх наявності.

За подачу позовної заяви про розірвання шлюбу до суду сплачується судовий збір у розмірі 640 гривень, який у подальшому можливо стягнути з відповідача по справі.

Важливим є момент з якого саме часу шлюб вважається припиненим. У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу. У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.

Рішення суду про розірвання шлюбу після набрання ним законної сили надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

Існує право на вибір прізвища після розірвання шлюбу, тобто особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

Після розірвання шлюбу та одержання Свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало законної сили особа має право на повторний шлюб.

Розірвання шлюбу не впливає на вирішення питання про стягнення аліментів, поділ майна, встановлення місця проживання дитини тощо, так як всі ці питання ви будете вирішувати окремо.

Буду радий допомогти вам !

Адреса: Україна, Кривий Ріг, пр-кт. Поштовий, б. 1, оф. 213

Телефони: (068) 040-19-92; (095) 364-06-77


Facebook:

Знаю Закон | Адвокат
Адвокат. Юридичні послуги

VK:

Знаю Закон | Адвокат
Знаю Закон | Адвокат

TWITTER:

INSTAGRAM:

znayuzakon

Читайте также
Комментарии

ОтменитьДобавить комментарий

Топ видео
все видео